Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ως φορέας διαχείρισης και υλοποίησης του έργου FO.CU.S.MED (Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG IIIA, Ελλάδα – Ιταλία 2000 – 2006 για λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο την πιο συμφέρουσα προσφορά για την επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού για την εγκατάσταση και λειτουργία infokiosk με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για το έργο >gt;  και την καλύτερη δυνατή διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου αυτού.

Διαβάστε εδώ το πλήρες κείμενο.

Ο σταθμός αυτός πολυμέσων θα πρέπει να έχει τις εξής ελάχιστες προδιαγραφές:

Hardware:  Pentium 4,  1024 ram,  1GHZ
Λειτουργικό Σύστημα:  Windows  XP ή Windows  Vista
Oθόνη: LCD 17 ιντσών (τουλάχιστον)
Interface:  Να υποστηρίζει ταυτόχρονα touch screen, trackball και εξωτερικό ποντίκι
Προεγκατεστημένα προγράμματα:  Internet Browser  /  Αναγνώστης  Multimedia (για αναγνώριση αρχείων video, windows media player, quick time και MPEG) / Flash
Συνδεσιμότητα:  LAN  10 / 100 – WI-FI  (στη διακριτική επιλογή του προμηθευτή)
Μεγάφωνα:  προεγκατεστημένα

Επισημαίνεται ότι ο Ανάδοχος θα παράσχει και όλα τα αναγκαία εγχειρίδια χρήσης του software και hardware του εξοπλισμού που είναι αναγκαία για την παραμετροποίηση της πλατφόρμας πολυμέσων που έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του παραπάνω έργου, καθώς και όλες τις αναγκαίες άδειες χρήσης και εγγυήσεις αυτών. Επίσης, το infokiosk θα πρέπει να είναι μεταφερόμενο και να συνοδεύεται από τη θή-κη μεταφοράς. Τέλος, η προσβασιμότητά του και από άτομα με ειδικές ανάγκες θα κριθεί θετικά.
Η προϋπολογισθείσα αξία θα ανέρχεται στο ανώτατο ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις προσφορές τους εγγράφως στο ΠΤΑ-ΠΔΕ έως τις 9 Ιουνίου 2008, στη διεύθυνση Ν.Ε.Ο Πατρών – Αθηνών 69-71, στη Γραμματεία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2610-465810 κ. Στέφανο Μίχο και 2610-465814 κα. Μαρία Χαιρέτη (εργάσιμες ώρες και ημέρες)