Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης  της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος το οποίο εδρεύει στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 69-71, Α.Φ.Μ. 090208378, Α΄ ΔΟΥ Πατρών, τηλ. 2610 465800), όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ Σπύρο Σπυρίδωνα, Γενικό Γραμματέα της  Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ως φορέας υλοποίησης και διαχείρισης του έργου «HUREDEPIS», χρηματοδοτούμενο από την Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG III B ARCHIMED, για λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προβαίνει στην διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης συνολικού προϋπολογισμού 5.300€ και με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά.
Αναλυτικά το κείμενο εδώ: