Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ως φορέας διαχείρισης και υ-λοποίησης του έργου FO.CU.S.MED (Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG IIIA, Ελλάδα – Ιταλία 2000-2006) για λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο την πιο συμφέρουσα προσφορά για την επιλογή Αναδόχου για τη διοργάνωση μιας έκθεσης φωτογραφίας με θέμα τη χριστιανική λατρεία και τις λαϊκές παραδόσεις στις δύο πλευρές της Αδριατικής στα πλαίσια του Έργου FO.CU.S.MED.

Διαβάστε εδώ το πλήρες κείμενο.

 

Η διοργάνωση της έκθεσης φωτογραφίας θα αφορά, μεταξύ άλλων, τις παρακάτω υπηρεσίες:

1.Επιλογή και διαμόρφωση του χώρου (ανοικτού ή κλειστού) στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η έκθεση για μια περίπου εβδομάδα (5-7 ημέρες) μέσα στον μήνα Ιούλιο 2008
2.Παροχή χώρου υποδοχής (reception desk) με τηλέφωνο / φαξ / μικρό φωτοτυπικό
3.Παροχή του απαραίτητου τεχνικού εξοπλισμού (π.χ., ηχητικές εγκαταστάσεις, φωτισμός, κλιματισμός ή ανεμιστήρες, κλπ.)
4.Εκτύπωση προσκλήσεων στα ελληνικά και ιταλικά
5.Εκτύπωση αφίσας και πανό
6.Διαφήμιση της έκθεσης στα ΜΜΕ (π.χ., τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά spots, καταχωρήσεις σε περιοδικά,   δελτία τύπου)
7.Εκτύπωση 48 φωτογραφιών διαστάσεων 70cm x 100cm (8 φωτογραφίες από κάθε μία από τις 6 περιοχές   του έργου) και τοποθέτησή τους σε πλαίσιο
8.Παροχή ικανού αριθμού stands που θα μπορεί κάποιος να αναρτήσει 8 φωτογραφίες δια-στάσεων 70cm x   100cm για κάθε μία από τις 6 περιοχές του έργου
9.Ανάρτηση των φωτογραφιών στα stands με λεζάντα στα ελληνικά και ιταλικά
10.Παροχή 1 οθόνης LCD ή TFT ή PLASMA τουλάχιστον 50” και DVD αναγνώστη για την προβολή των DVD     του έργου σε κεντρικό σημείο της έκθεσης
11.Παροχή και τοποθέτηση μικρών τραπεζιών για τη διάθεση ενημερωτικού υλικού
12.Μεταφορά, συναρμολόγηση και τοποθέτηση του infokiosk που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου σε     κατάλληλο σημείο στο χώρο της έκθεσης
13.Κράτηση και πληρωμή εισιτηρίων με πλοίο ή/και αεροπλάνο ή/και υδροπλάνο των εταίρων του έργου και     διαμονή τους σε ξενοδοχείο(α) της πόλης των Πατρών, περίπου 20 ατόμων για μέγιστο αριθμό 3 ημερών (2 νυκτών)
14.Μεταφορά των συμμετεχόντων εταίρων του έργου
15.Οργάνωση κοινής συνέντευξης τύπου (press conference) με τους υπευθύνους του έργου από Ελλάδα και Ιταλία – Διερμηνεία
16.Τελετή εγκαινίων της έκθεσης την 1η μέρα – Διακόσμηση χώρου / ειδικά εφέ / λήψη φωτογραφιών ή/και video – Παράδοση τιμητικών πλακετών ή αναμνηστικών δώρων σε επισήμους
17.Catering 1ης μέρας εγκαινίων στο χώρο της έκθεσης με καφέ + αναψυκτικά + εδέσματα το πρωί και     μπουφέ το μεσημέρι με ιδιαίτερη έμφαση σε γεύσεις των Περιφερειών Απουλίας, Ιονίων Νήσων και Δυτικής  Ελλάδας (περίπου 100 άτομα) – Επίσημο δείπνο το βράδυ της 1ης μέρας για τους εταίρους του έργου     (περίπου 35 άτομα)
18.Ασφάλεια χώρου κατά τη διάρκεια της έκθεσης
19.Σήμανση, όπου απαιτηθεί, στα ελληνικά και ιταλικά
20.Διάθεση 1-2 ατόμων που θα δίνουν πληροφορίες στο κοινό κατά τη διάρκεια της έκθεσης, με προτίμηση να     γνωρίζουν και ιταλικά
Επίσης, διευκρινίζονται τα παρακάτω:
Στο σημείο 1 εκτός από τον προτεινόμενο χώρο θα πρέπει να δοθούν και οι προτεινόμενες ημερομηνίες διεξαγωγής της έκθεσης (μέσα στον Ιούλιο), η οποία τελικά θα αποφασιστεί μετά από συνεννόηση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Τα σημεία 2 και 3 κρίνονται απαραίτητα στην περίπτωση που δεν προσφέρονται στο χώρο που θα επιλεγεί. Στα σημεία 4, 5 και 6 λογότυπα και άλλα στοιχεία που θα απαιτηθούν θα δοθούν από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στον Ανάδοχο. Στο σημείο 7 οι φωτογραφίες θα δοθούν στον Ανάδοχο σε ψηφιακή μορφή 600 dpi 20 x 30 εκ. από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Οι 6 περιοχές του έργου είναι οι ακόλουθες: Puglia, Bari, Maglie, Putignano, Δυτική Ελλάδα και Κέρκυρα. Στο σημείο 10 τα DVD του έργου θα δοθούν στον Ανάδοχο από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Στο σημείο 13 τα ονόματα των συμμετεχόντων εταίρων θα δοθούν εγκαίρως από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στον Ανάδοχο. Στο σημείο 14 η μεταφορά θα κριθεί απαραίτητη, αν ο χώρος της έκθεσης ή / και ο χώρος του επίσημου δείπνου της 1ης μέρας είναι μακριά από το σημείο που διαμένουν οι εταίροι. Στο σημείο 15 η κοινή συνέντευξη τύπου θα γίνει την 1η μέρα της έκθεσης. Τέλος, στο σημείο 17 για το μπουφέ το μεσημέρι της 1ης μέρας κρίνεται απαραίτητη από τον Ανάδοχο η αναζήτηση εξειδικευμένου σεφ με γνώση και εμπειρία σε γεύσεις των περιοχών που αναφέρονται παραπάνω.

Επισημαίνεται, ότι οι προσφορές που θα αποσταλούν θα πρέπει να περιέχουν κατατοπιστικές πληροφορίες για όλα τα παραπάνω σημεία (π.χ., πρόχειρο σχέδιο -μακέτα- της διάταξης του χώρου της έκθεσης και της πιθανής διαμόρφωσης – διακόσμησής του, προτεινόμενα μενού για το catering και το επίσημο δείπνο της 1ης μέρας, προτάσεις για την τελετή των εγκαινίων της έκθεσης, τύπος και στοιχεία της οθόνης και του DVD που θα χρησιμοποιηθεί, κλπ.), καθώς και ένα προφίλ (στοιχεία, φωτογραφίες, κ.α.) των εταιρειών που θα τεκμηριώνει την εμπειρία τους από τη διοργάνωση ανάλογων εκδηλώσεων.

Η προϋπολογισθείσα αξία θα ανέρχεται στο ανώτατο ποσό των είκοσι οκτώ χιλιάδων σαράντα ευρώ (28.040,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις προσφορές τους εγγράφως στο ΠΤΑ-ΠΔΕ έως τις 18 Ιουνίου 2008, στη διεύθυνση Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 69-71, ΤΚ 26442, Πάτρα, στη Γραμματεία (ημιώροφος) με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ FO.CU.S.MED» μέχρι τις 15.00. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2610-465810 κ. Στέφανο Μίχο και 2610-465814 κα. Μαρία Χαιρέτη (εργάσιμες ώρες και ημέρες), ενώ το κείμενο της παρούσας πρόσκλησης μπορείτε να το δείτε και στην ιστοσελίδα www.ptapde.gr. Επίσης, χρήσιμες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου FO.CU.S.MED: www.focusmed-project.net.