Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου “παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συγκριτικής αξιολόγησης πρακτικών αντιμετώπισης καταστροφικών πυρκαγιών ως προς την ετοιμότητα και την αποτελεσματικότητα στα πλαίσια υλοποίησης δράσεων αρμοδιότητας του έργου PRoMPt – INTERREG IVC”.

Διαβάστε εδώ την πρόσκληση ενδιαφέροντος.