Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο την πληρέστερη και οικονομικότερη προσφορά για την επιλογή αναδόχου για τον καθαρισμό του χώρου εγκαταστάσεων των υπηρεσιών του ΠΤΑ ΠΔΕ.

Ο καθαρισμός του χώρου εγκαταστάσεων των υπηρεσιών του ΠΤΑ ΠΔΕ, για χρονικό διάστημα έξι μηνών, θα περιλαμβάνει:

  •  Καθαρισμό τεσσάρων ορόφων
  • Καθαρισμό τουαλετών
  • Καθαρισμό γραφείων
  • Καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων
  • Καθαρισμό δαπέδων
  • Καθαρισμό υαλοστασίου (εσωτερικού), συνολικού εμβαδού περίπου 1404 τ.μ (συμπεριλαμβανομένου του υπογείου)

Θα πρέπει να παρέχεται η μόνιμη παρουσία τριών καθαριστριών κάθε εργάσιμη ημέρα εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών και από ώρες 07:00 πμ έως 22:00 μμ.

Ειδικότερα, στις προσφορές των ενδιαφερομένων θα πρέπει να αναφέρονται τα εξής:

1. Η συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι

2. Το ύψος του προϋπολογισμού ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων

3. Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά

4. Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο

Επίσης οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού θα πρέπει να υπολογίζουν στην προσφορά τους εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλωσίμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νομίμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων.

Επιπροσθέτως οφείλουν να επισυνάπτουν στην προσφορά τους αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι.

Η προϋπολογισθείσα αξία θα ανέρχεται στο ανώτατο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις προσφορές τους εγγράφως στο ΠΤΑ-ΠΔΕ έως τις 27 Ιουνίου 2011, στη διεύθυνση Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 69-71, ΤΚ 26442, Πάτρα, στη Γραμματεία (ημιόροφος) μέχρι τις 15.00.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε εργάσιμες ώρες και ημέρες στα τηλέφωνα 2610-465800 και 2610-465823.