Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ανακοινώθηκε σήμερα η υπ. αριθ. 1609 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του έργου BUILD SEE.

Κατεβάστε εδώ το κείμενο της πρόσκλησης.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 20/6/2014.