Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το ΠΤΑ/ΠΔΕ ανακοινώνει την πρόθεση απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών έρευνας.

Στο ακόλουθο σύνδεσμο το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

Πρόσκληση ανάθεσης υπηρεσιών έρευνας