Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το ΠΤΑ/ΠΔΕ ανακοινώνει την πρόθεση απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών για τον προσδιορισμό μοντέλου ενεργειών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην ΠΔΕ.

Στο ακόλουθο σύνδεσμο βρίσκεται το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ