Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ως φορέας διαχείρισης και υλοποίησης του έργου ESF6-CIA/INTERREG IVC, σύμφωνα με την υπ.9148/18.12.2009  Απόφαση του Προέδρου του ΠΤΑ/ΠΔΕ,  προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά για την επιλογή αναδόχου για την Διερμηνεία-Μετάφραση για την Θεματική Διημερίδα (Thematic Seminars) που θα διεξαχθεί στις 18 και 19 Ιανουαρίου 2010 στα πλαίσια του έργου ESF6-CIA / INTERREG IVC.
Αναλυτικά το κείμενο εδώ: