Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ως φορέας διαχείρισης και υλοποίησης του έργου ESF6-CIA/INTERREG IVC, σύμφωνα με την υπ. 2450 / 28-5-2010 Απόφαση του Προέδρου του ΠΤΑ/ΠΔΕ,  προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο την πληρέστερη προσφορά για την επιλογή αναδόχου για την εκτύπωση του Σχεδίου Δράσης(Printing of Action Plan)  στα πλαίσια του έργου ESF6-CIA / INTERREG IVC.

Αναλυτικά το κείμενο εδώ: