Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (BIOSIS)

Tο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ως φορέας διαχείρισης και υλοποίησης του έργου BIOSIS (Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG IIIA, Ελλάδα-Ιταλία 2000-2006) για λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου με αντικείμενο την εκτύπωση έντυπου υλικού για την ημερίδα που θα διεξαχθεί στο Αγρίνιο στις 28 Μαρτίου 2008.

Η προσφορά του αναδόχου θα πρέπει να περιλαμβάνει την δημιουργία και εκτύπωση έγχρωμης αφίσας Α3 (50 τεμ.), προσκλήσεων (200 τεμ.), προγραμμάτων ημερίδας (200 τεμ.) και φακέλων (200 τεμ.).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις προσφορές τους εγγράφως στο ΠΤΑ-ΠΔΕ έως τις 21 Μαρτίου 2008, στη διεύθυνση Ν.Ε.Ο Πατρών-Αθηνών 69-71, υπόψη κου Τζομάκα, ή ηλεκτρονικά στο email: ctzomakas@ptapde.gr. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2610-465811.