Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – HUREDEPIS

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ως φορέας υλοποίησης και διαχείρισης του χρηματοδοτούμενου από την Κ.Π. INTERREG III B ARCHIMED έργου «HUREDEPIS» για την ΠΔΕ, προβαίνει στην διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με προϋπολογισμό 15.000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 19%, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά.

Το συνολικό έργο θα περιλαμβάνει δημιουργία και σύνταξη ενός Πιλοτικού έργου στον τομέα του Πολιτισμού από το οποίο αναμένεται η προδιαγραφή της πολιτιστικής κληρονομιάς και των καλλιτεχνικών στοιχείων (γιορτές, στοιχεία της δημοφιλούς παράδοσης, μνημεία, στοιχεία της μουσικής και της υμνολογίας, κλπ.), καθώς και η κοινή εκλογή χαρακτηριστικών κάτω από την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και το σχέδιο των κοινών πολιτιστικών διαδρομών της Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων νήσων, Απουλίας και Σικελίας που απευθύνεται στην εκμετάλλευση των τουριστικών αυτών περιοχών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν για πληροφορίες σχετικά με το υλοποιούμενο ευρωπαϊκό πρόγραμμα HUREDEPIS/INTERREG ΙΙΙB ARCHIMED, στην ιστοσελίδα http://www.huredepis.eu/. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2610-465846 (κος Γκάβρανιτζ) και 2610-465836 (κα Κομνηνάκη).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσκομίσουν γραπτές προσφορές για το ανωτέρω έργο έως τις 29-3-2007 στα Γραφεία του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών- Αθηνών 69-71, 2ος όροφος), υπόψη κ. κ. Γκάβρανιτζ Αντώνη.