Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ως φορέας διαχείρισης και υλοποίησης του έργου ”RAPIDE” για λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο την πιο συμφέρουσα προσφορά για την επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια ενός(1) πολυμηχανήματος.

Διαβάστε εδώ το πλήρες κείμενο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις προσφορές τους εγγράφως στο ΠΤΑ-ΠΔΕ έως τις 31 Οκτωβρίου 2008, στη διεύθυνση Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 69-71, ΤΚ 26442, Πάτρα, στη Γραμματεία (ημιώροφος) με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ RAPIDE» μέχρι τις 15.00. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2610-465813 κ. Λεβεντάκο Ανδρέα , ενώ το κείμενο της παρούσας πρόσκλησης μπορείτε να το δείτε στο ακόλουθο link.