Πρόσκληση σε εκδήλωση για το Περιβάλλον

Το Δίκτυο των Περιφερειακών Κυβερνήσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη οργανώνει εκδήλωση σχετικά με τη Συνεισφορά των Περιφερειών στη Βιώσιμη Ανάπτυξη και στην Αντιμετώπιση των Κλιματικών Αλλάγών.

Ημερομηνία 6 Φεβρουαρίου 2008

Τόπος Βρυξέλλες

Ημερήσια Διάταξη

Άιτηση Εγγραφής (καταληκτική ημερομηνία έως 4 Φεβρουαρίου 2008)

Πληροφορίες

www.nrg4sd.net