Πρόσκληση υποβολής άρθρων για την περιφερειακή καινοτομία και επιχειρηματικότητα του έργου EGOV_INNO

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου EGOV_INNO ανακοινώνεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή άρθρων με θέμα  την περιφερειακή καινοτομία και επιχειρηματικότητα στις δύο συμμετέχουσες Περιφέρειες του έργου: Δυτική Ελλάδα και Απουλία.

Οι εργασίες που θα υποβληθούν στα Αγγλικά, αφού αξιολογηθούν από την διακρατική επιτροπή αξιλόγησης του έργου, θα παρουσιαστούν σε δύο συνεδριάσεις που  θα λάβουν χώρα, μία στο Μπάρι (στις 30 Μαρτίου 2020) και μια στην Πάτρα (24-25 Απριλίου 2020).

Η προθεσμία υποβολής των άρθρων (περιλήψεις) είναι η 31η Οκτωβρίου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του έργου: www.interregegovinno.eu