Πρόσκληση υποβολής έργων ΕΤΑ LEADERA & MANUNET

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου ενημερώνει τις ενδιαφερόμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις καθώς και τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς που εδρεύουν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ότι έχουν ανακοινωθεί οι Κοινές Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος των έργων LEAD ERA και MANUNET-II για το έτος 2011.

Διαβάστε εδώ το πλήρες δελτίο τύπου.