Πρόσκληση υποβολής προσφοράς έργου CREATIVE@HUBs

Δείτε την πλήρη πρόσκληση στον ακόλουθο σύνδεσμο: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ