Πρόσκληση 628/2013 του έργου CHERPLAN

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά για την επιλογή αναδόχου (φυσικού ή νομικού προσώπου) για τη “διενέργεια πραγματογνωμοσύνης για την ανάπλαση ιστορικών κέντρων και μνημείων στο Δήμο Ναυπακτίας” στα πλαίσια υλοποίησης δράσεων του Έργου CHERPLAN και ειδικότερα:

Την ανάπτυξη έκθεσης αναφοράς για την ανάπλαση ιστορικών κέντρων και μνημείων στο Δήμο Ναυπακτίας, με σκοπό την προβολή και την ελκυστικότητα καθώς και την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής πολιτιστικής κληρονομιάς εστιαζόμενη στο χώρο που θα υποδειχθεί από την επιτροπή παρακολούθησης της πιλοτικής δράσης του έργου,

Συνολικού ανώτατου προϋπολογισμού 7.000,00€  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ & όλων των νόμιμων κρατήσεων.

Η προθεσμία υποβολής έγγραφων προσφορών, ορίζεται την Πέμπτη, 28-03-2013, ώρα 15:00 μ.μ.

Το αναλυτικό κείμενο της πρόσκλησης, βρίσκεται εδώ.