Πρόχειρος διαγωνισμός έργου PROMPT

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο την πληρέστερη και οικονομικότερη προσφορά για την επιλογή αναδόχου για τη διοργάνωση της εκδήλωσης με ονομασία “Common Awareness Day” στην πλατεία Γεωργίου στην Πάτρα και στην Κεντρική πλατεία του Πύργου τη Δευτέρα 26/09/2011 ώρα 11:30.

Η προαναφερθείσα εκδήλωση εντάσσεται στις δραστηριότητες διάδοσης του Έργου PRoMPt (INTERREG IVC) Συνολικού ανώτατου προϋπολογισμού 8.000,00€ (οκτώ χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των νομίμων κρατήσεων.

Η προθεσμία υποβολής έγγραφων προσφορών, ορίζεται την Δευτέρα, 05-09-2011, ώρα 12:00 μ.μ.

Το αναλυτικό κείμενο της πρόσκλησης, βρίσκεται εδώ.