Σεμινάρια ασφάλειας υπολογιστών

Στα πλαίσια του έργου “Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδος” και ειδικότερα της ενέργειας ΣΤ1 “Αντιμετώπιση περιστατικών ασφάλειας, ενίσχυση της ασφάλειας και ανάκτηση δεδομένων – ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ” διοργανώνονται σεμινάρια ασφάλειας υπολογιστικών συστημάτων από το ΕΑΙΤΥ σε συνεργασία με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.

Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ) σε συνεργασία με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας συμμετέχουν στην ενέργεια ΣΤ1 του Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδος. Στόχος της ενέργειας αυτής είναι η ενημέρωση των ΜΜΕ της Περιφέρειας σε θέματα αναγνώρισης των επιθέσεων και των προβλημάτων που παρουσιάζονται σε ένα σύστημα που είναι διασυνδεδεμένο στο διαδίκτυο και των βασικών κανόνων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών.

Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνονται 6 κύκλοι σεμιναρίων των 3 ημερών κάθε φορά, στους χώρους του νέου κτιρίου του ΕΑΙΤΥ (Πανεπιστημιούπολη Πατρών).

Ο 1ος κύκλος σεμιναρίων διοργανώνεται στις 11-13 Δεκεμβρίου 2007. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη φόρμα εγγραφής και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις ckanelaki@hotmail.com και aleventakos@ptapde.gr , μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου 2007. Λόγω του περιορισμένου χώρου του εργαστηρίου εικονικών υπολογιστών του ΕΑΙΤΥ (40 θέσεις) θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2610-465813.