Σεμινάριο: Πειστική Στρατηγική Προγράμματος για την Χρηματοδότηση της ΕΕ

Σεμινάριο: Πώς να αναπτύξετε μια Πειστική Στρατηγική Προγράμματος για την Χρηματοδότηση της ΕΕ:
Τα υπερ & τα κατά για τους Τοπικούς και Περιφερειακούς Δράστες

Τόπος διεξαγωγής: Βαρκελώνη, Ισπανία

Ημ/νια: 23-25/05/2007

Πληροφορίες 

Επικοινωνία 

REGISTRATION FORM.doc

info package-eng.pdf