Σεμινάριο EQUAL

Το γραφείο της περιοχής της Κοιλάδας του Τάμεση στις Βρυξέλλες διοργανώνει σεμινάριο με θέμα “Απασχόληση μέσω EQUAL: Μεταβαλλόμενες Αντιλήψεις και Κατάργηση Εμποδίων στην Εκμάθηση και στη Απασχόληση”.

Τόπος διεξαγωγής: Βρυξέλλες (Γραφείο Νότιο-Ανατολικής Αγγλίας)

Ημερομηνία: 16 Φεβρουαρίου 2005

Η πρόσκληση του Σεμιναρίου