Στρατηγικό Εργαστήριο

Παγκόσμια Αλλαγή και Βιώσιμη Ανάπτυξη στις Ορεινές Περιφέρειες

Ημερομηνία : 7-9 Απριλίου 2008

Τόπος : Innsbruck

URL