Συμμετοχή του ΠΤΑ-ΠΔΕ στο έργο FILES του ΕΚΤ – ?ρθρο 6

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει στο πρόσφατα εγκεκριμένο έργο FILES του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (?ρθρο 6 – Καινοτόμα Μέτρα).

Διαβάστε εδώ το δελτίο τύπου.