Συνάντηση Ελλήνων Εταίρων έργου BIOSIS

Την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2007 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση των Ελλήνων εταίρων του έργου BIOSIS στους χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών.

 

Στη συνάντηση αυτή έγινε η παρουσίαση του έργου από τον συντονιστή του έργου (Πανεπιστήμιο Πατρών, ) και αναλύθηκαν οι δράσεις και οι στόχοι του έργου καθώς επίσης και ο τρόπος διαχείρισης με βάση τις οδηγίες της Διαχειριστικής Αρχής του Interreg.

Στη συνέχεια ακολούθησαν σύντομες παρουσιάσεις των φορέων σχετικά με το αντικείμενο ενασχόλησής τους, το ρόλο τους στο έργο BIOSIS και τις ήδη πραγματοποιηθήσες δραστηριότητές τους, και τέλος οριστικοποιήθηκε το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου.

Η επόμενη συνάντηση – που θα είναι με τη συμμετοχή και των Ιταλών εταίρων θα πραγματοποιηθεί μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου 2007.