Συνάντηση εταίρων έργου BIOSIS

Τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2008 και ώρα 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών (Τμήμα Χημικών Μηχανικών) η 3η συνάντηση των εταίρων του έργου BIOSIS.