Συνέδριο έργου CREATIVE@HUBs στην Πάτρα

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης διοργανώνουν το τελικό συνέδριο του έργου CREATIVE@HUBs στην Πάτρα 28 και 29 Σεπτεμβρίου 2023 στο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών.

Η πρόσκληση και η ατζέντα του συνεδρίου.