Συνέδριο για τα Ευρωπαϊκά Περιφερειακά Συστήματα Υγείας

Το Συνέδριο οργανώνεται από το Περιφερειακό Γραφείο της Lower Αυστρίας σε συνεργασία με την Επιτροπή των Περιφερειών και EUREGHA.
Ο σκοπός του συνεδρίου είναι να ανοίξει το διάλογο μεταξύ των πολιτικών, τον φορέων και
των ειδικών που εμπλέκονται με την οργάνωση και τη διαχείριση των κέντρων υγείας,
των νοσοκομείων και των προγραμμάτων υγείας στην Ευρώπη.

Τόπος : Βρυξέλλες

Ημερομηνία : 21 Νοεμβρίου 2007

Σε περίπτωση που υπάρχει από πλευρά σας ενδιαφέρον να παρευρεθείτε ως ομιλητής
θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την κα Mrs. Ilse Stadlmann το αργότερο μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 2007.

Επίσης σε περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον συμμετοχής, θα βρείτε συνημμένη τη φόρμα
εγγραφής. Μπορείτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι τέλος Οκτωβρίου 2007.

Πρόγραμμα

Φόρμα εγγραφής ομιλητών

Φόρμα εγγραφής συμμετεχόντων