Συνέδριο για την Ευρωπαική Συνοχή

Το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή των Περιφερειών διοργανώνουν από κοινού συνέδριο με θέμα “Το Μέλλον της Ευρωπαικής Συνοχής και η Χρηματοδότηση της”

Τόπος Διεξαγωγής: Βρυξέλλες

Ημερομηνία: 6 Απριλίου 2005
Ώρα: 13.30- 18.00

Το πρόγραμμα του συνεδρίου