Συνέδριο: Καινοτομία στην αστική βιοποικιλότητα

Το London Wetland Centre, Ηνωμ. Βασίλειο, διοργανώνει Συνέδριο για την ανάδειξη καλύτερων πρακτικών Διαχείρησης της Αστικής Βιοποικιλότητας. Το Συνέδριο εξετάζει την προστασία και την ενίσχυση της άγριας φύσης στο αστικό πλαίσιο προγραμματισμού με τη συμμετοχή συνεργαζόμενων φορέων με καινοτόμους τρόπους. Μοιράζεται την καλύτερη εμπειρία πρακτικής μεταξύ των Ευρωπαικών Δήμων και προκύπτει από το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα SUN (EU LIFE)

Τόπος διεξαγωγής: London Wetland Centre, Αγγλία

Ημ/νια:  14-16η Ιουνίου 2006

Πρόσκληση-Πρόγραμμα Συνεδρίου