Συνέδριο με θέμα τα Βιολογικά Καύσιμα

Συνέδριο με θέμα τα Βιολογικά Καύσιμα Αυτοκίνησης Δεύτερης Γενεάς θα πραγματοποιηθεί στην Στοκχόλμη. Το γεγονός προορίζεται για όσους ασχολούνται με την δημιουργία ενος βιώσιμου τομέα μεταφορών και στοχεύει να συγκεντρώσει τους κύριους επιστήμονες, ερευνητές, μηχανικούς, πολιτικούς και υπεύθυνους για την λήψη αποφάσεων από την βιομηχανία, τις κυβερνήσεις και τις αρχές.

Τόπος Διεξαγωγής: Στοκχόλμη, Σουηδία

Ημερομηνία: 18-20 Μαΐου 2005

Για περισσότερες πληροφορίες, εγγραφή ή/και το πρόγραμμα του συνεδρίου δείτε: http://www.ecotraffic.se/
Synbios/Conference/main.aspx