Συνέδριο: Περιφέρεις για Οικονομική Αλλαγή

Ενθαρρύνοντας την ανταγωνιστικότητα μέσω των καινοτόμων τεχνολογιών, των προϊόντων και των υγιών κοινοτήτων.

Τόπος διεξαγωγής: Βρυξέλλες, Βέλγιο

Ημ/νια: 07-08/03/2007

Πληροφορίες 

Επικοινωνία