Συνέδριο

Σε μία προσπάθεια να συμβάλει στο Σχέδιο Δ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη
δημοκρατία, το διάλογο και τη συζήτηση, η Επιτροπή των Περιφερειών οργανώνει τη
διάσκεψη “Communicating Europe – Going Local” που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα
της (101 Rue Belliard, Βρυξέλλες) την 25η Ιανουαρίου του 2006.

Προθεσμία Εγγραφής: 10η Ιανουαρίου 2006

Σχετικά Έγγραφα: Πρόσκληση, Αίτηση Εγγραφής, Σχέδιο Δ