Συνδιάσκεψη Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης

Διοργάνωση της συνδιάσκεψης των ΠΤΑ όλης της χώρας στην Πάτρα, 5-8 Μαρτίου 2005.

Το πρόγραμμα της συνδιάσκεψης.

H ατζέντα της συνδιάσκεψης.