Συνδιοργάνωση

Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του EYROFOUND : Η επιρροή της παγκοσμιοποίησης στη διαρθρωτική αλλαγή και στην απασχόληση.

Ημερομηνία 4 Μαρτίου 2008

Εγγραφές έως 20 Φεβρουαρίου 2008

URL

Επικοινωνία