Τελική ημερίδα έργου HUREDEPIS

Τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2008 και ώρα 9:00 π.μ. στο Ξενοδοχείο «Patras Palace» (Όθωνος Αμαλίας 15, Πάτρα) θα διεξαχθεί η παρουσίαση των αποτελεσμάτων των δράσεων του προγράμματος “HUREDEPIS: Human Resources and Development Planning on both sides of Ionian Sea” (Ανθρώπινοι Πόροι και Αναπτυξιακό Σχέδιο Δράσεων γύρω από το Ιόνιο Πέλαγος) της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III B ARCHIMED.

Η πρόσκληση της ημερίδας

Η ατζέντα της ημερίδας