Τελική Ημερίδα του έργου WETMUST

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Διακρατικού Έργου «WETMUST» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III B ARCHIMED θα πραγματοποιηθεί η τελική ημερίδα στον Πολυχώρο ΠΟΛΙΤΕΙΑ, την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2008 και ώρα 10:00, με θέμα

“Χρήσεις του μη επανδρωμένου αερό-οχήματος (UAV) στους υγροτόπους του έργου WETMUST – Πιέσεις που δέχεται η Λεκάνη της λ/θ Κοτυχίου”

Η πρόσκληση και το πρόγραμμα της ημερίδας.