Χαρτογράφηση της Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας και Συνοχής

Σε πρόσφατη έκθεση (Χαρτογράφηση της Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας και Συνοχής), που εκδόθηκε από το δικτυακό παρατηρητήριο Ευρωπαϊκής Χωροταξίας ESPON, παρουσιάζεται η ποικιλομορφία των περιφερειών της Ευρώπης μέσω διαφόρων δεικτών ανάπτυξης. Η έκθεση είναι διαθέσιμη εδώ