Όροι Χρήσης των επισκεπτών/χρηστών του διαδικτυακού ιστότοπου  του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

 

Α) ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Πλην ειδικής αναφοράς, όλο το περιεχόμενο αυτού του διαδικτυακού τόπου είναι αδειοδοτημένο με την άδεια χρήσης CreativeCommons Αναφορά Δημιουργού – Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα (CC BY-SA 3.0 GR). Είναι ελεύθερη η αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση στο κοινό του περιεχομένου όπως επίσης και η τροποποίησή του. Προϋποθέσεις για τη διανομή και τη διασκευή του περιεχομένου είναι η αναφορά στο δημιουργό (θα πρέπει να κάνετε την αναφορά στο έργο με τον τρόπο που έχει οριστεί από το δημιουργό ή τον χορηγούντα την άδεια χωρίς όμως να εννοείται με οποιονδήποτε τρόπο ότι εγκρίνουν εσάς ή τη χρήση του έργου από εσάς) και η παρόμοια διανομή (αν αλλοιώσετε, τροποποιήσετε ή δημιουργήσετε περαιτέρω βασισμένοι στο έργο θα μπορείτε να διανέμετε το έργο που θα προκύψει μόνο με την ίδια ή παρόμοια άδεια). Για λεπτομέρειες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις μπορείτε να συμβουλευτείτε το πλήρες νομικό μέρος της άδειας χρήσης.

 

 

Β) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Κατά την επίσκεψη των χρηστών/επισκεπτών των ιστοσελίδων του Π.Τ.Α της Π.Δ.Ε. είναι πιθανό να ζητηθεί από αυτούς να δηλώσουν (προσωπικά) δεδομένα (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.), προκειμένου να ενεργοποιηθούν αντίστοιχες υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου (περιοδική ηλεκτρονική ενημέρωση, διαγωνισμοί, αποστολή ενημερωτικού υλικού σε κινητά ή/και σταθερά ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας κλπ.) και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί τους, στην οποία έχει ήδη ο χρήστης/επισκέπτης ρητά συγκατατεθεί, έτσι ώστε να ενημερώνεται για νέες υπηρεσίες και δραστηριότητες του Π.Τ.Α της Π.Δ.Ε. Διευκρινίζεται ότι ο Φορέας μας δεν καταρτίζει δημόσια προσβάσιμο κατάλογο ηλεκτρονικών διευθύνσεων ή/και άλλων προσωπικών ή/και ευαίσθητων δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου του. Ως εκ τούτου, προσωπικά δεδομένα των χρηστών (π.χ. ονόματα πρόσβασης, κλπ) που εμφανίζονται οπουδήποτε στις ιστοσελίδες και στις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του Π.Τ.Α της Π.Δ.Ε. προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για την εξασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης ηλεκτρονικής υπηρεσίας και δεν να σκοπεύει στη χρήση από οποιονδήποτε τρίτο, υπό την τήρηση των διατάξεων των Ν. 4624/2019 και Ν. 3471/2006, όπως αυτοί ισχύουν, σχετικά με την προστασία από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Προσωπικά στοιχεία των χρηστών/επισκεπτών της ιστοσελίδας μας είναι δυνατόν, επίσης, να συλλέγονται για στατιστικούς σκοπούς, καθώς και για τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών στα πλαίσια της προσπάθειας που καταβάλλεται από μέρους μας για την όσο το δυνατό πλήρη, ικανοποιητική, λειτουργική και άμεση πρόσβαση στη διαφάνεια της ενημέρωσης που παρέχεται μέσω της δημόσιας ανοικτής πρόσβασης στο κοινό και είναι δυνατόν, περαιτέρω, να εξελίσσεται σε περισσότερο ανοικτού, διαδραστικού τύπου επικοινωνία με τη συμμετοχή των ωφελούμενων ιδιωτών στις παρεχόμενες αυτές Υπηρεσίες.
Χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό τόπο του Π.Τ.Α της Π.Δ.Ε. (www.ptapde.gr ) νοείται ότι ο χρήστης συναινεί στη συλλογή και χρήση πληροφοριών, όπως αναφέρονται στην πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων, όπως επίσης οίκοθεν αναγνωρίζεται ότι το Π.Τ.Α  δύναται περιοδικά να αλλάξει, τροποποιήσει, προσθέσει, αφαιρέσει ή ενημερώσει την παρούσα πολιτική διαχείρισης κατά τη διακριτική του ευχέρεια. Για κάθε αλλαγή της πολιτικής αυτής, το Π.Τ.Α. δεσμεύεται να αναρτήσει δημόσια σχετική ενημέρωση στο διαδικτυακό του ιστότοπο. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση που θα αφορά αυτούς όρους και την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα συμπεριληφθεί σε αναβαθμισμένη αντίστοιχη ανακοίνωση. Προτρέπουμε στους χρήστες του ιστοχώρου του Π.Τ.Α., να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους χρήσης για τυχόν αλλαγές, η δε χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων από μέρους των χρηστών.
Ο ιστότοπος του Π.Τ.Α. περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων. Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν, υπόκεινται στους κατά περίπτωση αντίστοιχους όρους χρήσης των δικτυακών αυτών τόπων. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των δικτυακών αυτών τόπων από μέρους μας, και ως εκ τούτου δεν φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο τους, ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των πληροφοριών που υπάρχουν σε αυτούς.

Γ) ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Το Π.Τ.Α λαμβάνει μέτρα ασφαλείας προκειμένου να αποτραπεί κάθε ενδεχόμενο απώλειας, κακής χρήσης ή τροποποίησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών/επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου του, τα οποία είναι υπό τον έλεγχό του. Επειδή κανένα σύστημα ασφαλείας ή σύστημα μετάδοσης και μεταφοράς δεδομένων μέσω του διαδικτύου δεν μπορεί να παρέχει 100% ασφάλεια,  το Π.Τ.Α. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να προστατεύσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών/επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου του.
Στα πλαίσια επικοινωνίας των χρηστών/επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου του Π.Τ.Α. με τις Υπηρεσίες του, παρέχεται στον εσωτερικό σύνδεσμο www.ptapde.gr/sxetika/personnel η δυνατότητα αναζήτησης και εξεύρεσης των τηλεφωνικών αριθμών κλήσης όλων των Υπηρεσιών και των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτές, καθώς και αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στους προσωπικούς – υπηρεσιακούς λογαριασμούς τους (xyz–ΑΤ–pde.gov.gr).
Όπως περιγράφηκε και στην προηγούμενη παράγραφο, για λόγους που δεν εμπίπτουν στο διαχειριστικό πεδίο του Φορέα μας, υπάρχει πιθανότητα το απεσταλμένο μήνυμα να μην φθάσει στον παραλήπτη. Η χρήση διαφορετικών λειτουργικών συστημάτων, εξειδικευμένων προγραμμάτων προστασίας ιδιωτικής χρήσης, antivirus, firewalls, όπως επίσης και τα προγράμματα που χρησιμοποιούν οι διακομιστές αλληλογραφίας, μπορούν να διοχετεύσουν το απεσταλμένο μήνυμα σε μη αναγνώσιμο προορισμό (φίλτρα διαχείρισης μηνυμάτων spam, κακόβουλης – ανεπιθύμητης αλληλογραφίας κ.τ.λ).
Ως εκ τούτου, προκειμένου περί αιτημάτων που αποστέλλονται με αυτό τον τρόπο (e-mail), παρακαλούνται οι χρήστες της υπηρεσίας αυτής, να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τα αρμόδια Τμήματα και τους υπαλλήλους για την επιβεβαίωση λήψης των απεσταλμένων αιτημάτων τους, ιδιαίτερα δε όταν διαπιστώνουν καθυστέρηση στην ανταπόκριση σε αυτά. Η χρήση των υπηρεσιών αυτών από μέρους του κοινού, συνεπάγεται την αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων παρακολούθησης της πορείας των αιτημάτων των ενδιαφερομένων, ιδιαίτερα όταν συντρέχουν καταληκτικές ημερομηνίες για διεκπεραίωση υποθέσεων.

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Π.Δ.Ε.  –  2021