1η Δημόσια Συζήτηση για τη βιώσιμη κινητικότητα

Η Δημόσια Συζήτηση στοχεύει στην παροχή μιας μοναδικής διακήρυξης προκειμένου να πραγματοποιηθούν συζητήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο μεταξύ εκείνων που έχουν γνώση των κινδύνων και των προβλημάτων κινητικότητας με την ελπίδα της αντιμετώπισης των προκλήσεων της βιώσιμης ανάπτυξης.

Ημερομηνία : 10/11/12 Δεκεμβρίου 2007

Τόπος : Nantes, Γαλλία

Πληροφορίες 

Ημερήσια Διάταξη