1ο Διεθνές Εργαστήριο

Οι δράσεις του φθορίου : νέες τεχνικές

Ημερομηνία 26-28 Ιουνίου 2008

Τόπος Idstein, Γερμανία

Πληροφορίες