3η ετήσια διάσκεψη του Eυρωπαϊκού Πολιτιστικού Δικτύου για τον Τουρισμό

Η τρίτη ετήσια διάσκεψη του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Δικτύου για τον Τουρισμό θα εστιάσει στους τρόπους με τους οποίους ο Πολιτιστικός Τουρισμός μπορεί να υποστηρίξει τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και να ενθαρρύνει την αμοιβαία κατανόηση της Πολιτιστικής Ποικιλομορφίας μεταξύ των Εθνών και των Πολιτισμών της Ευρώπης.
 
Τόπος διεξαγωγής: Γκέτεμπουργκ, Σουηδία

Ημ/νια:  22-24 Νοεμβρίου 2006

Πληροφορίες