3ος Διαγωνισμός Καλών Πρακτικών σε Προστασία Δεδομένων

Η Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων της Μαδρίτης ανακοινώνει τον τρίτο διαγωνισμό για βράβευση Ορθών Πρακτικών σε Προστασία Δεδομένων από Δημόσιες Αρχές.

Η λήξη του διαγωνισμού είναι στις 5 Οκτωβρίου 2006.

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου (στα αγγλικά).