Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 8590/17-11-2008 Απόφαση του Προέδρου του ΠΤΑ/ΠΔΕ , προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά για την επιλογή…

Continue Reading Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Αναζήτηση εταίρων

Η Πόλη της Στοκχόλμης σε συνεργασία με το Βασιλικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Στοκχόλμης, αναζητά εταίρους για το πρόγραμμα “Climate neutral urban districts in Europe” Interreg IVC. Επικοινωνία  Περιγραφή πρότασης

Continue Reading Αναζήτηση εταίρων

Συνέδριο

ECSM'08 - Ευρωπαϊκό Συνέδριο στη Διοίκηση Επεξεργασμένων Λυμάτων Ημερομηνία 4-5 Σεπτεμβρίου 2008 Τόπος Liège, Βέλγιο Πληροφορίες 

Continue Reading Συνέδριο

Διεθνές Συνέδριο ESTROM 2008

Περιβαλλοντική Έρευνα και η Μόλυνση του νερού στη Ρουμανία και στην Περιφέρεια του Κάτω Δούναβη μέσα στο πλαίσιο Οδηγίας της ΕΕ για τους Υδάτινους Πόρους Τόπος Βουκουρέστι, Ρουμανία Ημερομηνία 3-5…

Continue Reading Διεθνές Συνέδριο ESTROM 2008

Διεθνές Εργαστήριο

Διεθνές Εργαστήριο για το πρόγραμμα RIOS - Ο αντίκτυπος από την Διαρροή του Πετρελαίου στην άγρια φύση Ημερομηνία 17-17 Απριλίου 2008 Τόπος Zoomarine, in Albufeira, Πορτογαλία Πληροφορίες Ιστοσελίδα 

Continue Reading Διεθνές Εργαστήριο

Συνέδριο

Πρόσβαση στην Υγιεινή και στο Ασφαλές Νερό : Παγκόσμιες Συνεργασίες και Τοπικοί Παράγοντες-33ο Διεθνές Συνέδριο, 7-11 Απριλίου 2008, Accra, Γκάνα Πληροφορίες

Continue Reading Συνέδριο

Αναζήτηση εταίρων

Μια καινοτόμος έρευνα από το Kanta-Hämeregion,Φιλανδία, αναζητά συνεργάτες προκειμένου να εφαρμόσουν το REGIONS-1-2008, καταληκτική ημερομηνία 14 Μαρτίου 2008. Η έρευνα εστιάζεται στη διαχείριση αποβλήτων και στη βιομάζα. Επικοινωνία Περιγραφή πρότασης…

Continue Reading Αναζήτηση εταίρων

Ευρωπαϊκή Έρευνα για τις Μεταφορές

Η Γενική Διεύθυνση Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διεξάγει έρευνα στους τομείς της οδικής ασφάλειας, κλιματική αλλαγή, τιμές των καυσίμων, αστική συμφόρηση. Συμμετοχή Καταληκτική ημερομηνία συμμετοχής 18 Φεβρουαρίου 2008. http://www.tra2008.si

Continue Reading Ευρωπαϊκή Έρευνα για τις Μεταφορές