Σεμινάριο EQUAL

Το γραφείο της περιοχής της Κοιλάδας του Τάμεση στις Βρυξέλλες διοργανώνει σεμινάριο με θέμα "Απασχόληση μέσω EQUAL: Μεταβαλλόμενες Αντιλήψεις και Κατάργηση Εμποδίων στην Εκμάθηση και στη Απασχόληση". Τόπος διεξαγωγής: Βρυξέλλες…

Continue ReadingΣεμινάριο EQUAL

R&D στην Υγειονομική Περίθαλψη (Σουηδία)

Η Συμμαχία Τεχνολογίας Υγειονομικής Περίθαλψης στην Νότιο-Δυτική Σουηδία διερευνεί το ενδεχόμενο συνεργασίας σε θέματα συνεταιρικής έρευνας, πειραμάτων με νέα εργαλεία και προσεγγίσεις και ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, προϊόντων και μεθόδων στον…

Continue ReadingR&D στην Υγειονομική Περίθαλψη (Σουηδία)

EQUAL (Φινλανδία)

Η πόλη Iisalmi της Φινλανδίας διερευνεί το ενδεχόμενο συνεργασίας σε θέματα αύξησης της γυναικείας επιχειρηματικότητας/ ενημέρωσης επαγγελματικών δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας στα πλαίσια του προγράμματος EQUAL/ "Chain Reaction" (Γραμμή Δράσης: Μείωση Ανισοτήτων Γένους). …

Continue ReadingEQUAL (Φινλανδία)

EQUAL (Φινλανδία)

Το Κέντρο Τεχνολογίας Hermia της Φινλανδίας διερευνεί το ενδεχόμενο συνεργασίας σε θέματα προσαρμοστικότητας εταιριών/ υπαλλήλων σε δομικές οικονομικές αλλαγές στα πλαίσια του προγράμματος EQUAL/ "Wellness at Work". Πληροφορίες: Κα. Heli…

Continue ReadingEQUAL (Φινλανδία)

EQUAL (Ισπανία)

Το Συμβούλιο της πόλης Manresa της Ισπανίας διερευνεί το ενδεχόμενο συνεργασίας σε θέματα ανισοτήτων γένους στην αγορά εργασίας στα πλαίσια του προγράμματος EQUAL. Πληροφορίες: Κα. Sonia Puyol, e-mail: spuyol@ajmanresa.org

Continue ReadingEQUAL (Ισπανία)

Βαλτικές Μητροπόλεις

Οι 11 μητροπόλεις της περιοχής της Βαλτικής διοργανώνουν συνέδριο με θέμα: "Βαλτικές Μητροπόλεις: Σημαντικοί Πόλοι Καινοτομίας" Τόπος διεξαγωγής: Βερολίνο (Γερμανία) Ημερομηνία: 10-11 Φεβρουαρίου 2005 Πληροφ.: http://www.baltmet.org

Continue ReadingΒαλτικές Μητροπόλεις

HELCOM (Φινλανδία)

Η Επιτροπή HELCOM του Ελσίνκι (FI) διοργανώνει συνέδριο με θέμα: Ασφάλεια στη Ναυσιπλοΐα & αντίδραση σε θαλάσσια ατυχήματα.   Τόπος διεξαγωγής: Eλσίνκι (Φινλανδία) Ημερομηνία: 1 Μαρτίου 2005 (δήλωση συμμετοχής έως 18/2/2005)…

Continue ReadingHELCOM (Φινλανδία)

CADSES (Σλοβακία)

H Περιφέρεια του Kosice διερευνεί το ενδεχόμενο συνεργασίας σε θέματα αναζωογόνησης υδάτινων αποθεμάτων στα πλαίσια του INTERREG IIIB CADSES. Πληροφορίες: RNDr. Viera Rovnakova, e-mail: rovnakova.viera@kosice.regionet.sk

Continue ReadingCADSES (Σλοβακία)