Συνέδρια/Εκδηλώσεις για την Ενέργεια Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2008

Gas and electricity markets: working for consumers or national champions? The European Gas Conference 2008  EU sustainable Energy Week - EUSEW - "EU Sustainable Energy policies in the Peripheraland Maritime…

Continue ReadingΣυνέδρια/Εκδηλώσεις για την Ενέργεια Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2008

Πρόγραμμα για τη Δια Βίου Εκπαίδευση (Καλών Τεχνών)

Τρία σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ηλικίας 16 έως 20 ετών) στο Norrköping, Ανατολική Σουηδία, αναζητούν εταίρους στο πεδίο των Καλών Τεχνών. Επικοινωνία Περιγραφή Πρότασης 1 Περιγραφή Πρότασης 2 Περιγραφή Πρότασης 3…

Continue ReadingΠρόγραμμα για τη Δια Βίου Εκπαίδευση (Καλών Τεχνών)

Πρόγραμμα για τη Δια Βίου Εκπαίδευση – Πρόγραμμα Comenius

Σουηδικά σχολεία προσχολικής εκπαίδευσης (ηλικίας έως 6 ετών) αναζητούν εταίρους από άλλα Ευρωπαϊκά σχολεία προσχολικής εκπαίδευσης προκειμένου να αναπτύξουν προγράμματα για τη Δια Βίου Εκπαίδευση. Επικοινωνία  Περιγραφή Πρότασης 1 Περιγραφή Πρότασης…

Continue ReadingΠρόγραμμα για τη Δια Βίου Εκπαίδευση – Πρόγραμμα Comenius

Πρόγραμμα για τη Δια Βίου Εκπαίδευση

Δυο σχολικά συγκροτήματα υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ηλικίας 6 έως 15 ετών) του Δήμου Norrköping, της Ανατολικής Σουηδίας, απασχολούνται με μαθητές με συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες, αναζητούν εταίρους προκειμένου να αναπτύξουν παρόμοια προγράμματα μέσα…

Continue ReadingΠρόγραμμα για τη Δια Βίου Εκπαίδευση

Δημοσίευση νέων υποβεβλημένων προτάσεων

Για την 2008 έκδοση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τις "Περιφέρειες της γνώσης" καιτης "Ερευνητικής Δυνατότητας" μπορείτε να ενημερωθείτε από την ακόλουθη Ιστοσελίδα Επικοινωνία

Continue ReadingΔημοσίευση νέων υποβεβλημένων προτάσεων

Πρόγραμμα για την Συντονισμένη Κινητικότητα

Το Νομαρχιακό Συμμβούλιο του Lancashire επιθυμεί να αναπτύξει ένα πρόγραμμα πουθα καταδείξει την αποδοτική χρήση της ενέργειας με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών δυνατότητας πρόσβασης. Καταληκτική ημερομηνία : Μάρτιος 2008…

Continue ReadingΠρόγραμμα για την Συντονισμένη Κινητικότητα