Διακήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για αγορά οικοπέδου

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες προσφορές για την Αγορά οικοπέδου ή οικοπέδων, τα οποία θα πρέπει να είναι όμορα και συνεχόμενα μεταξύ…

Continue ReadingΔιακήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για αγορά οικοπέδου

Συνέδριο έργου CREATIVE@HUBs στην Πάτρα

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης διοργανώνουν το τελικό συνέδριο του έργου CREATIVE@HUBs στην Πάτρα 28 και 29 Σεπτεμβρίου 2023 στο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών. Η…

Continue ReadingΣυνέδριο έργου CREATIVE@HUBs στην Πάτρα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Το ΠΤΑ/ΠΔΕ ανακοινώνει την υπ. αριθ. 2515/6-7-2023 πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «Διερεύνηση της δυνατότητας επαναπλημμυρισμού και αξιοποίησης της αποξηρανθείσας λίμνης Μουριάς». H προθεσμία υποβολής προσφορών…

Continue ReadingΠρόσκληση υποβολής προσφορών

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων του Διασυνοριακού Ανοιχτού Διαγωνισμού Καινοτομίας

Ανακοινώνουμε τα Βραβεία του Διασυνοριακού Ανοιχτού Διαγωνισμού Καινοτομίας στο πλαίσιο δράσεων του έργου Interreg Creative@Hubs Δημιουργοί, καλλιτέχνες, οργανισμοί και εταιρείες στον τομέα της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας (ΚΠΔ) είχαν την…

Continue ReadingΑνακοίνωση Αποτελεσμάτων του Διασυνοριακού Ανοιχτού Διαγωνισμού Καινοτομίας

Έναρξη υποβολής αιτήσεων Β κύκλου για τη συμμετοχή στη Δράση «Συμβουλευτική, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Καταβολή εκπαιδευτικών επιδομάτων» στο πλαίσιο της Πράξης: «Κατάρτιση Ανέργων, ανάπτυξη επαγγελματικών προσόντων» του Ε.Π. Δυτική Ελλάδα 2014-2020

Σας ενημερώνουμε για την έναρξη υποβολής αιτήσεων Β κύκλου τη Δευτέρα 23/1/2023 για συμμετοχή στη Δράση «Συμβουλευτική, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Καταβολή εκπαιδευτικών επιδομάτων» . Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και όλοι όσοι…

Continue ReadingΈναρξη υποβολής αιτήσεων Β κύκλου για τη συμμετοχή στη Δράση «Συμβουλευτική, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Καταβολή εκπαιδευτικών επιδομάτων» στο πλαίσιο της Πράξης: «Κατάρτιση Ανέργων, ανάπτυξη επαγγελματικών προσόντων» του Ε.Π. Δυτική Ελλάδα 2014-2020

Οριστικά αποτελέσματα επιλογής ωφελουμένων για τη συμμετοχή στη Δράση «Συμβουλευτική, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Καταβολή εκπαιδευτικών επιδομάτων», στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση Ανέργων, ανάπτυξη επαγγελματικών προσόντων», με ΜΙS 5150452

Σύμφωνα με το Πρακτικό αριθ. 2 της 30ης Δεκεμβρίου 2022 της Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων επιλογής ωφελουμένων, ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα επιλογής για τη συμμετοχή στη Δράση «Συμβουλευτική, Κατάρτιση, Πιστοποίηση…

Continue ReadingΟριστικά αποτελέσματα επιλογής ωφελουμένων για τη συμμετοχή στη Δράση «Συμβουλευτική, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Καταβολή εκπαιδευτικών επιδομάτων», στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση Ανέργων, ανάπτυξη επαγγελματικών προσόντων», με ΜΙS 5150452

Διακήρυξη ηλεκτρονικoύ ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού του ΠΤΑ/ΠΔΕ: «Υποστήριξη της Μονάδας Α’ του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση…

Continue ReadingΔιακήρυξη ηλεκτρονικoύ ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού του ΠΤΑ/ΠΔΕ: «Υποστήριξη της Μονάδας Α’ του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός ιδεών του έργου CREATIVE@HUBs

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός ανοικτής καινοτομίας του έργου CREATIVE@HUBs με την υποβολή συνολικά 14 προτάσεων από τις 4 συμμετέχουσες περιοχές του έργου. Οι υποβληθείσες προτάσεις είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα…

Continue ReadingΟλοκληρώθηκε ο διαγωνισμός ιδεών του έργου CREATIVE@HUBs

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ για τη συμμετοχή στη Δράση «Συμβουλευτική, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Καταβολή εκπαιδευτικών επιδομάτων», στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση Ανέργων, ανάπτυξη επαγγελματικών προσόντων», με ΜΙS 5150452

Σύμφωνα με το Πρακτικό αριθ. 1 της 13ης Δεκεμβρίου 2022 της Επιτροπής Επιλογής Ωφελούμενων, ανακοινώνονται τα προσωρινά αποτελέσματα επιλογής για τη συμμετοχή στη Δράση «Συμβουλευτική, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Καταβολή εκπαιδευτικών…

Continue ReadingΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ για τη συμμετοχή στη Δράση «Συμβουλευτική, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Καταβολή εκπαιδευτικών επιδομάτων», στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση Ανέργων, ανάπτυξη επαγγελματικών προσόντων», με ΜΙS 5150452

Νέα παράταση στην υποβολή ιδεών για το διαγωνισμό του έργου CREATIVE@HUBs

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους οτι δίνεται διήμερη παράταση για την υποβολή προτάσεων στο διαγωνισμό ανοικτής καινοτομίας του έργου CREATIVE@HUBs λόγω τεχνικού προβλήματος στην πλατφόρμα. Η νέα καταληκτική…

Continue ReadingΝέα παράταση στην υποβολή ιδεών για το διαγωνισμό του έργου CREATIVE@HUBs