Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο τη πιο συμφέρουσα προσφορά για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση Τευχών Δημοπράτησης του έργου «ΧΥΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ…

Continue ReadingΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας το οποίο εδρεύει στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 69-71) με ΑΦΜ: 090208378, Α’ ΔΟΥ Πατρών, όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο…

Continue ReadingΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιά

Ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς στα πλαίσια του έργου «Διαχείριση και Λειτουργία Προστατευόμενης Περιοχής των Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς» Μέτρο 8.1 του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» 2000-2006. Καλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε…

Continue ReadingΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ- ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ

Ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς στα πλαίσια του έργου «Διαχείριση και Λειτουργία Προστατευόμενης Περιοχής των Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς» Μέτρο 8.1 του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» 2000-2006 Καλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε…

Continue ReadingΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ- ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας το οποίο εδρεύει στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 69-71) με ΑΦΜ: 090208378, Α’ ΔΟΥ Πατρών, όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο…

Continue ReadingΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ως φορέας διαχείρισης και υλοποίησης του έργου ESF6-CIA/INTERREG IVC, σύμφωνα με την υπ. 1157 / 11.2.2009 Απόφαση του Προέδρου του ΠΤΑ/ΠΔΕ,  προκηρύσσει…

Continue ReadingΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ως φορέας διαχείρισης και υλοποίησης του έργου ESF6-CIA/INTERREG IVC  , σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1156 /11-02-2009 Απόφαση του Προέδρου του ΠΤΑ/ΠΔΕ,…

Continue ReadingΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας το οποίο εδρεύει στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 69-71) με ΑΦΜ: 090208378, Α’ ΔΟΥ Πατρών, όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο…

Continue ReadingΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Διημερίδα έργου RAPIDE στην Πάτρα

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στα πλαίσια της υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος Προώθησης της Καινοτομίας από Επιχειρήσεις RAPIDE (Regional Action Plans for Innovation Development and Enterprise) το οποίο εγκρίθηκε στο πλαίσιο…

Continue ReadingΔιημερίδα έργου RAPIDE στην Πάτρα