Κοινή Πρόσκληση Ενδιαφέροντος έργου MANUNET

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει τις ενδιαφερόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις ότι είναι «στον αέρα» η κοινή πρόσκληση του έργου MANUNET, στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρειά μας. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι…

Continue ReadingΚοινή Πρόσκληση Ενδιαφέροντος έργου MANUNET

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ως συμμετέχοντας φορέας στην υλοποίηση του προγράμματος RAPIDE/INTERREG IVC, και σύμφωνα με την υπ. Αριθ. 123/12-1-09 απόφαση του Προέδρου του, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό…

Continue ReadingΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Δελτίο Τύπου Έργου PRoMPt

Σ. Σπυρίδων :  Ευκαιρία για μια αποτελεσματική Ευρωπαϊκή συνεργασία στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών στις δασικές περιοχές. Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το έργο «PRoMPt : Proactive Human Response to Wildfires…

Continue ReadingΔελτίο Τύπου Έργου PRoMPt

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ως φορέας διαχείρισης και υλοποίησης του έργου BRAVE NEW WORK  (Πρόγραμμα Κινητικότητας Ενηλίκων), σύμφωνα με την υπ. 9131 / 4.12.2008  Απόφαση του…

Continue ReadingΠρόσκληση Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ως φορέας διαχείρισης και υλοποίησης του έργου ''RAPIDE'' για λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο την πιο συμφέρουσα…

Continue ReadingΠρόσκληση Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ως φορέας διαχείρισης και υλοποίησης του έργου ''RAPIDE'' για λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο την πιο συμφέρουσα…

Continue ReadingΠρόσκληση Ενδιαφέροντος

Έναρξη αιτήσεων για εργασία στο εξωτερικό

Ξεκίνησε η διαδιακασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κινητικότητας ενηλίκων μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και τριών χωρών του εξωτερικού. Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα 2610-465830 και 2610-465859. Τα σχετικά έντυπα βρίσκονται…

Continue ReadingΈναρξη αιτήσεων για εργασία στο εξωτερικό

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ως φορέας διαχείρισης και υλοποίησης του έργου ESF6-CIA/INTERREG IVC, σύμφωνα με την υπ. 6081 / 04.08.2008 Απόφαση του Προέδρου του ΠΤΑ/ΠΔΕ, προβαίνει στην διενέργεια…

Continue ReadingΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ως φορέας διαχείρισης και υλοποίησης του έργου ESF6-CIA/INTERREG IVC, σύμφωνα με την υπ. 6081 / 04.08.2008  Απόφαση του Προέδρου του ΠΤΑ/ΠΔΕ,  προβαίνει…

Continue ReadingΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ