Παρουσίαση Γραφείου Διασύνδεσης Βρυξελλών

Το ΠΤΑ/ΠΔΕ διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης σχετικά με τις δραστηριότητες του Γραφείου Διασύνδεσης Βρυξελλών και πολιτικών της Ε.Ε. σχετικών με τους Τομείς Τουρισμού και Περιβάλλοντος (Πάτρα, 5/2/2005). Η πρόσκληση της ημερίδας…

Continue ReadingΠαρουσίαση Γραφείου Διασύνδεσης Βρυξελλών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – έργο INNOREF

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ως φορέας υλοποίησης και διαχείρισης του έργου «INNOREF», χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INTERREG III C East, για λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτικής…

Continue ReadingΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – έργο INNOREF

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – έργο INNOREF

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ως φορέας υλοποίησης και διαχείρισης του έργου «INNOREF», χρηματοδοτούμενο από την Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG III C East, για λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτικής…

Continue ReadingΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – έργο INNOREF