Ανακοίνωση συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια Η/Υ

Ανακοινώθηκε η υπ. αριθ. 851 προκήρυξη του ΠΤΑ-ΠΔΕ για την προμήθεια προσωπικών υπολογιστών και λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού προϋπολογιζόμενης δαπάνης 15.000? συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Δείτε εδώ την πλήρη διακήρυξη. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής…

Continue ReadingΑνακοίνωση συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια Η/Υ

Ανακοίνωση συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια Η/Υ

Ανακοινώθηκε η υπ. αριθ. 851 προκήρυξη του ΠΤΑ-ΠΔΕ για την προμήθεια προσωπικών υπολογιστών και λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού προϋπολογιζόμενης δαπάνης 15.000? συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Δείτε εδώ την πλήρη διακήρυξη. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής…

Continue ReadingΑνακοίνωση συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια Η/Υ

Ανακοίνωση συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια Η/Υ

Ανακοινώθηκε η υπ. αριθ. 851 προκήρυξη του ΠΤΑ-ΠΔΕ για την προμήθεια προσωπικών υπολογιστών και λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού προϋπολογιζόμενης δαπάνης 15.000? συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Δείτε εδώ την πλήρη διακήρυξη. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής…

Continue ReadingΑνακοίνωση συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια Η/Υ

Ανακοίνωση πρόσκλησης για καθαρισμό του κτιρίου του ΠΤΑ-ΠΔΕ

Ανακοινώνεται η πρόθεση σύναψης σύμβασης με απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού του κτιρίου του ΠΤΑ-ΠΔΕ για διάρκεια 12 μηνών από τη λήξη της υφιστάμενης σύμβασης. Διαβάστε εδώ την πλήρη…

Continue ReadingΑνακοίνωση πρόσκλησης για καθαρισμό του κτιρίου του ΠΤΑ-ΠΔΕ

Ανασύνταξη πινάκων ειδικότητας ΤΕ Οικονομικού της ΣΟΧ 2/2016

Σε συνέχεια της υπ. αριθ. 200/2017 Απόφασης του ΑΣΕΠ ανακοινώνεται η ανάρτηση των ανασυνταγμένων πινάκων κατάταξης και απορριπτέων των υποψηφίων της ειδικότητας ΤΕ Οικονομικού (Λογιστικής) – κωδικός θέσεων 110 που…

Continue ReadingΑνασύνταξη πινάκων ειδικότητας ΤΕ Οικονομικού της ΣΟΧ 2/2016

Προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στη ΣΟΧ2/2016 του ΠΤΑ-ΠΔΕ

Κατόπιν ερωτημάτων ενδιαφερομένων σχετικά με την προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ανακοίνωση ΣΟΧ2/2016 του ΠΤΑ-ΠΔΕ διευκρινίζεται οτι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016.

Continue ReadingΠροθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στη ΣΟΧ2/2016 του ΠΤΑ-ΠΔΕ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την ΣΟΧ2/2016 του ΠΤΑ-ΠΔΕ

Κατόπιν ερωτημάτων ενδιαφερομένων σχετικά με την προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την ανακοίνωση ΣΟΧ2/2016 του ΠΤΑ-ΠΔΕ, διευκρινίζεται οτι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016.

Continue ReadingΠροθεσμία υποβολής αιτήσεων για την ΣΟΧ2/2016 του ΠΤΑ-ΠΔΕ

Διευκρινήσεις επί της υπ. αριθ. 2245/2-12-2016 ανακοίνωσης

Κατόπιν σχετικών ερωτημάτων ενδιαφερομένων για την ανακοίνωση υπ. αριθ. 2245/2-12-2016 του ΠΤΑ-ΠΔΕ σχετικά με τη σύνταξη μελέτης στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης αερογραμμών και αεροδρομικού marketing για το αεροδρόμιο του Αράξου, διευκρινίζεται…

Continue ReadingΔιευκρινήσεις επί της υπ. αριθ. 2245/2-12-2016 ανακοίνωσης

Ανακοίνωση πρόσληψης 5 ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε την πλήρη ανακοίνωση ΣΟΧ2/2016 του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ΣΟΧ2/2016.

Continue ReadingΑνακοίνωση πρόσληψης 5 ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου